Bedenkelijke liederen  van vroeger en vandaag


Zoals een broek om het lijf (of zonder broek...) heeft de cultuur in haar uitingen altijd metaforen nodig gehad.Zeker als het ging over menselijke behoeften zoals 'erotiek' en 'ontlasting'.


"Mag ik uw tuintje wieden": in een gesprek tussen een jongen tot zijn 'geliefde'...

Er komt enige verbeelding bij kijken, maar het zal wel voor iedereen duidelijk zijn in welk tuintje de jongeman wil gaan wieden...


'Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar 's zondags niet': een kinderliedje,gezongen in elke kleuterklas.

Maar in werkelijkheid gaat het over een Rotterdamse prostituee en haar liederlijke leven...


Deze twee voorbeelden en vele andere liedjes gebruiken metaforen om een lading te verkondigen die niet rechtstreeks voorde oren van kinderengeschikt is.


Net zoals bij sprookjes is de gelaagdheid 'verstaanbaar' voor wie het aanbelangt: lees de juiste leeftijd en 'rijpheid' heeft.


Vandaag wordt veel gesproken over het 'aanpassen' van teksten.Dit is echter niks nieuws: de gebroeders Grimm gingen daar al in voor om de vreselijke passages uit sprookjes te schrappen of te verzachten en dit enkel vanuit een commercieel standpunt om meer boeken te kunnen verkopen.


Het resultaat is steeds hetzelfde: de gelaagdheid verdwijnt en van de oorspronkelijke tekst én bedoeling schiet uiteindelijk niks over.


Het gezelschap van Den Laesten Stuyver is in het verleden en het heden gedoken om een selectie liederen te brengen onder de noemer: vieze liedjes.

En wij passen niks aan...


Geniet van dit merkwaardige repertoire en verwonder u over de bekendheid ervan (zij het als kinderliedjes...).